شورای سیاست گذاری

آقای دکتر عباس زراعت

رئیس دانشگاه کاشان

آقای مهندس وکیل

نایب رئیس شورای اسلامی کاشان

خانم دکتر فاطمه طباطبایی رییس انجمن علمی عرفان اسلامی 

آقای دکتر مرتضی صفاری نطنزی

نماینده مردم شهرستان نطنز در مجلس شورای اسلامی

 آقای مهندس پیراینده

شهردار نطنز

حجه الاسلام و المسلمین آقای مجید هادی زاده

موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان

آقای دکتر رضا شجری

رئیس دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه کاشان

آقای دکتر محمد مشهدی نوش آبادی

مدیر مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان

آقای دکتر امیر حسین مدنی

دبیر علمی همایش

آقای دکتر  سید مرتضی طاهری برزکی

دبیر اجرایی همایش