حامیان همایش

به صفحه حامیان همایش خوش آمدید.

الف: نهاد های علمی:

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه اصفهان
 • فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
 • مرکزدایره المعارف بزرگ اسلامی
 • انجمن آثار و مفاخر ملی
 • پژوهشکده حضرت امام خمینی(ره) و  انقلاب اسلامی
 • پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
 • انجمن حکمت و فلسفه ایران
 • مرکز پژوهشی میراث مکتوب
 • موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان
 • مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و  فناوری
 • انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
 • کتابخانه و موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای اسلامی
 • سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران
 • دانشگاه پیام نور واحد نطنز
 • مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان

ب: سایر نهاد ها :

 • شهرداری نطنز
 • شهرداری کاشان
 • شورای اسلامی شهر نطنز
 • شورای اسلامی شهر کاشان
 • سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان
 • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان
 • اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نطنز
 • اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نطنز
 • هتل سرای عامری ها
 • هتلخانه منوچهری