اخبار

عبدالرزاق کاشانی نقش تاثیرگذاری در گسترش اندیشه های شیعی داشت

رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان گفت: در دوره ای که بیان عقاید امامیه گناه نابخشودنی بود عبدالرزاق کاشانی با سخن درباره ولایت امام علی (ع) و ظهور امام زمان (عج) نقش تاثیرگذاری در گسترش اندیشه های شیعی داشت.

ادامه مطلب

ارائه ۱۶ مقاله در همایش ملی "عبدالرزاق کاشانی،عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی

رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان از ارائه ۱۶ مقاله توسط پژوهشگران و محققان سراسر کشور در همایش ملی "عبدالرزاق کاشانی عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی" خبر داد.

ادامه مطلب